Uponor
Produkter

Markeringsband och Markeringsnät

Markeringsband och markeringsnät skyddar kablarna

Markeringsband för lokalisering av kablar eller rör  
Markeringsband används för att markera förekomsten av kablar eller rör i mark. Samtliga Uponors markeringsband uppfyller kraven enligt EBR KJ41:99 Kabelförläggning max 145 KV. Markeringsbanden finns i klasserna SPP och SPN och är märkta Kraftkabel. Plana SPN för plöjning finns i dimension 50 mm i 100 meterslängder. SPN finns i dimension 125, 170, 200 och 300 mm i 50 meterslängder. Markeringsbanden finns även i klasserna MBN, MBP och MNN. Gul färg markerar Kraftkabel, grön färg markerar svagström/optokabel och orange färg markerar telekabel. Dessa band finns i dimensioner från 50-125 mm och i längder från 250-500 meter. 

Markeringsnät med speciell struktur för maximal varningseffekt  
Uponor Infras markeringsnät MNN, märkta Svagström/Optokabel har en speciell struktur för att nå maximal varningseffekt. De längsgående trådarna brister i diagonal riktning när de spänns. Brotten sprids slumpmässigt kring belastningspunkten och efterlämnar alltid synliga delar på minst 20 cm på båda sidor av skopan och schakten. För att texten ska gå att läsa efter en eventuell uppgrävning finns det mellan de enskilda textraderna en utstansning där bandet går av. Texten och därmed informationen förblir alltså intakt. Texten på varningsnätet är tryckt direkt på det mellersta bandet i varningsnätet. Markeringsnäten levereras med rostfri ståltråd för positionsbestämning och i dimension 300 mm i 250-meterslängder för gula markeringsnät och i dimension 100 mm i 500-meterslängder för gröna markeringsnät.    

Markeringsnät av polyeten har 3 uppgifter:
  1. Att varna för förekomsten av rör eller kablar vid schaktningsarbeten
  2. Att signalera läget hos kablar och rör, t ex när ett schakt öppnas på nytt för reparation eller för anslutning av en ny förbindelse
  3. Som identifering av skyddade kablar och rör
Monteringsinstruktion och förläggningssätt/installation kan du läsa mer om i Uponor Teknisk Handbok.


                

Fördelar med markeringsband och markeringsnät

  • Uppfyller kraven i EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV.
  • Säkrar nedgrävda kablar och rör mot uppgrävning
  • Tillverkade i PE
  • Längder från 50 till 500 meter

Mer om markeringsnät och markeringsband

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Markeringsband & Markeringsnät

PDF 390 KB
Kabelskyddsrörssystem

Kabelskyddsrörssystem

Kapitel 9.1 - Teknisk Handbok

PDF 330 KB
Uponor Kabelskyddsrörssystem PE

Uponor Kabelskyddsrörssystem PE

Byggvarudeklaration

PDF 247 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer produktinformation

Dokumentation

Nyhetsblad, certifikat, installationsanvisningar - här hittar du allt!

Kabelskyddsrörssystem

Alla våra produkter för skydd av kablar

Markförlagda ventilationssystem

Markförlagd ventilation ger mer arkitektonisk frihet i byggnaden

Tryckrörssystem

Dricksvatten, spillvatten och gas i Barrier PLUS, ProFuse RC, PE80, PE100 och PE100RC