Uponor
Produkter

Tanksystem

Lätta, täta och säkra tankar

En av Uponor Infras mest sålda produkter är en tank i Weholite, som kännetecknas av en mycket hög kvalitet. Tankarna har många användningsområden och kan designas helt efter kundens behov. Weholite-vattentankar levereras i dimensioner från 600 till 3500 mm och kan tillverkas i ringstyvhet SN2, SN4 och SN8 (ISO 9969), beroende på markförhållandena i projektet.

Tankar i Weholite på marknaden skiljer sig från andra tankar, tack vare sin unika dubbelväggs-konstruktion, sin låga vikt, kemikalieresistens, slitstyrka, täthet och långa livslängd.

Tankarna kan levereras som rör i 12-meterslängder men tack vare produktionstekniken kan rören levereras i hur långa längder som helst, utan skarvar. Weholiterören till tankarna kan sammanfogas i fält eller levereras som en skräddarsydd lösning, helt enligt kundens behov, prefabricerad i fabrik, klar för installation.

Fördelarna med Weholite PE-tankar

 • Hög PEHD-kvalitet
 • Dubbelvägg och svetsade skarvar garanterar 100 % täthet med lång livslängd
 • Hög kemikalieresistens
 • Unik slitstyrka
 • God slaghållfasthet ned till -20° C
 • Livslängd på över 100 år, därför den mest kostnadseffektiva lösningen i det långa loppet
 • Låg vikt
 • Snabb och enkel installation, även vid svåra markförhållanden
 • Minimalt med underhåll
 • Tål högtrycksrengöring
 • Möjlighet att installera under parkeringar eller vägar

Tankar med olika kapacitet

Uponor Infras tank-lösningar

Dricksvattentankar

PE-tankar till förvaring av dricksvatten

Spillvattentankar

Tankar i Weholite för hantering av spillvatten

Sprinklertankar

Tankar med integrerade sprinklersystem för fastigheter

Mer om Weholite

Weholite

Weholite

Produktinformation

PDF 3 MB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Weholite

PDF 608 KB
Dagvattenrör, Weholite

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442 KB
Weholite

Weholite

Tekniska data

PDF 475 KB

Referens: Brandsläckningsvatten lagras säkert ❯


Täta och hållbara Weholitetankar samlar upp brandsläckningsvatten

Referens: Fördröjningsmagasin för regn- och spillvatten ❯


Weholite-rör förhindrar översvämning av obehandlat spillvatten

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Brunnssystem för infiltration och inspektion av dagvattnet

Pumpning av dagvatten

Pumpsystem till brunnar och magasin ger kontroll över vattenflödet

Tryckrörssystem

Tryckrörssystem som är Nordic Poly Mark, EN 12201 och INSTA SBC EN 12201- godkända

Weholite

Lösningar i Weholite ger flera skräddarsydda möjligheter