Uponor
Produkter

PE80

PE80 tryckrörssystem för tryck- och spillvatten

Uponor tryckrörssystem PE80 har utvecklats för transport av dricks- och spillvatten under tryck. PE80 har tillverkas av polyeten under många år. PE80 är ett mycket flexibelt plastmaterial som är enkelt att arbeta med. Polyeten är mycket slagtåligt även vid låg temperatur.

PE80-rör levereras i dimensionerna 16-110 mm, SDR11 PN12,5. Rören skarvas i första hand med elmuffsvetsning men de kan även skarvas med stumsvetsning eller med mekaniska skarvar. Alla dimensioner finns på ring som gör att långa ledningar kan installeras med få skarvar. PE80 är flexibelt och böjningsradien på röret är hög. Minimum böjradie för PE80-rör är 40 x De. På grund av PE80:s flexibilitet är det inte känsligt mot sättningar i omkringliggande mark. Max temperatur för röret är 40° C. Om temperaturen är högre kan inte röret motstå höga tryck. Minimum installationstemperatur är -15° C. Om rören skall installeras i minusgrader rekommenderar vi att rören lagerhålls på ett varmt ställe innan installation.

PE80 är godkända enligt Nordic Poly Mark och PE80 dricksvattenrör är godkända för dricksvattenkvalitet i Danmark och Finland och tillverkade enligt EN 12201 och Uponor fabriksstandard.

Färger
 
  • Spillvatten: svart med bruna stripes
  • Dricksvatten: svart med blå stripes

PE80:s fördelar

  • Flexibelt
  • Långa ledningar, färre skarvar
  • Korrosionssäkert
  • Lång livslängd
  • Hållbart

Svetsmetoder

Mer info om PE80

Sortiment 2022

Sortiment 2022

PE80

PDF 86 KB
PE80 tryckrör

PE80 tryckrör

Tekniska data

PDF 276 KB
Tryckrörssystem PE80

Tryckrörssystem PE80

Kapitel 7.3 - Teknisk Handbok

PDF 489 KB
Uponor Tryckrörssystem PEM PE80

Uponor Tryckrörssystem PEM PE80

Byggvarudeklaration

PDF 245 KB
Certifikat 4017-26

Certifikat 4017-26

PDF 1 MB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Dagvattensystem

Produkter för rening, infiltration, magasinering, pumpning och flödesreglering av dagvatten. I dagvattensystem ingår även Uponor IQ rör och Weholite

Dokumentation

Installationsanvisningar, broschyrer, certifikat, tekniska data, du hittar dem här!

Tryckrörssystem

Rör för trycksatt avlopp, gas eller dricksvatten

Weholite

Läs om Weholite - röret för många applikationer - skräddarsytt eller traditionella rörlängder - du väljer!