Uponor
Succé!

WoW 1 juni

En dag för dagvatten!

Den 1 juni genomförde vi vår första Walk On Water-dag på Uponor Infra i Fristad.

Walk On Water fokuserar på ett mycket aktuellt ämne: Hantering av dagvatten.

I de flesta kommuner i Sverige idag läggs ett stort arbete ner på att rena dagvatten och att installera produkter med hög säkerhet, kvalitet och lång livslängd. Allt för att säkra att Sveriges vattenrecipienter fortsatt ska hållas rena från föroreningar som dagvattnet kan föra med sig. 

Walk On Water ingår i vårt koncept Sustainable Stormwater Management som presenterar Uponor Infras sätt att fokusera på hantering av dagvatten. Vi har hållbara lösningar och innehar expertisen för dagvattenhantering idag och i morgon!

​Kontakta oss gärna för ditt dagvattenprojekt!
 
Uponor Infras lösningar för dagvattenhantering går i framkant gällande innovation, hållbarhet och expertis säger Rickard Granath, en av initiativtagarna till Walk On Water.
 

Walk On Water 1 juni 2022

Walk on water 3