Uponor
Referenser

Weholite installerat i Valdemarsvik,
Valdemarsvik,
Sweden

En hållbar kulvert på plats

1960 lät man kulvertera Fifalla-ån som rinner genom Valdemarsvik ut i Valdemars-viken. I slutet på 1800-talet byggdes Lundbergs Läderfabrik över den sista delen av ån vid utloppet men 1960 kom alltså en kulvert på plats, fram till fabriken under Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Den kulverten bestod av galvad plåt och den förväntade livslängden var 50 år. Nu var den gränsen passerad och för ett par år sedan uppstod ett slukhål på kommunhusets parkeringsplats.
 
Den gamla kulverten bestod av två halvor (över- och underdel) som sammanfogats med bult och mutter. Nu fick man skruva isär alltihop, över 4000 bultar som suttit under jord i över 60 år!

Location
Valdemarsvik, Sweden
Färdigställt
2021
Byggnadstyp
Kommunal mark

En hållbar kulvert med lång livslängd

1960 lät man kulvertera Fifalla-ån som rinner genom Valdemarsvik ut i Valdemars-viken. I slutet på 1800-talet byggdes Lundbergs Läderfabrik över den sista delen av ån vid utloppet men 1960 kom alltså en kulvert på plats, fram till fabriken under Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Den kulverten bestod av galvad plåt och den förväntade livslängden var 50 år. Nu var den gränsen passerad och för ett par år sedan uppstod ett slukhål på kommunhusets parkeringsplats.
 
Den gamla kulverten bestod av två halvor (över- och underdel) som sammanfogats med bult och mutter. Nu fick man skruva isär alltihop, över 4000 bultar som suttit under jord i över 60 år!
 
Efter att den förra kulverten installerades har det genom åren installerats många andra ledningar och kablar ovanpå, så det har handlat om att få ner den nya kulverten under dessa och Waldemarsviks kommun valde en nyckelfärdig lösning av Weholite i dimension 1400 mm, för den nya kulversträckningen under Storgatan och
Uponor Infras fältservicepersonal, fanns på plats och installerade och svetsade samman rören i samarbete med Svevia.
 
Med Uponor Infra 360° Projektservice och Weholite fick Valdemarsviks kommun en säker, hållbar och lättinstallerad plaströrslösning som håller i över 100 år.
 
Liknande projekt