Uponor
Produkter - Prefabricerade lösningar

Combi Port - Decentraliserade tappvattensystem

Decentraliserade tappvattensystem - morgondagens standard

Inom byggbranschen har arbetet med att skapa energieffektiva byggnader pågått i decennier, och gett bra resultat. Bättre klimatskal, ventilation, fastighetsenergi är exempel på områden där stora förbättringar har skett. Likaså produktion av värme och varmvatten har effektiviserats och förfinats. Men det finns en del som har legat konstant, som trots bättre material och mer isolering står för en allt större del av en byggnads energiförbrukning: Distributionssystemet för värme och varmvatten där den stora boven är VVC-kretsen.

Decentralisering tar bort behovet av VVC
Förutom att VVC är en energitjuv innebär den en hälsorisk då den ofta är anledningen till bakterietillväxt, till exempel legionella. Nu tar vi bort VVC-kretsen genom att införa decentraliserade tappvattensystem. Det innebär att ingen energi lagras i tappvatten, och uppvärmningen av tappvarmvatten kommer att ske sekunder innan användning.

Uponor Combi Port – ett hygieniskt, säkert och energieffektivt distributionssystem för alla byggnader.

Decentraliserade tappvattensystem i detalj

I den här videon förklarar vår affärsutvecklare för prefabricerade lösningar Joakim Rydholm mer i detalj vad decentraliserade system är, och vad det kommer innebära för installationer av tappvattensystem i framtiden.

Decentraliserat tappvattensystem illustrerat

Decentraliserat tappvattensystem illustrerat
Centraliserat tappvattensystem illustrerat

Fördelar med att välja decentraliserade tappvattensystem

Lär dig mer om våra decentraliserade tappvattensystem

Combi Port - Decentraliserade system

Combi Port - Decentraliserade system

Decentralisering. Morgondagens energieffektiva lösning.

PDF 1 MB

Frågor eller teknisk support?