Uponor

DECIBEL Renslock med stos

ꟷ Används som lock mot muffända som lämnats tillgänglig för rensning av rör
ꟷ Med en muff

DECIBEL Renslock med stos

1105772

DECIBEL Renslock med stos 110

RSK no.2749984
Antal [-]15
Antal 2 [-]360
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]