Uponor

SOIL&WASTE Förminskningsrör

ꟷ Används vid dimensionsförändring
ꟷ Excentrisk

1051352

SOIL&WASTE Förminskningsrör 110-90

RSK no.2317683
Antal [-]15
Antal 2 [-]360
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]