Uponor

Uponor Soil&Waste Ersättningsmuff

Ersättningsmuff som monteras invändigt i röret
- Endast för vertikal montering
- Specialdel, ej typgodkänd
- Ej lämplig för regnvatten

Uponor Soil&Waste Ersättningsmuff

Uponor Soil&Waste Ersättningsmuff 50
Uponor Soil&Waste Ersättningsmuff 75
Uponor Soil&Waste Ersättningsmuff 110