Uponor

Uponor Soil&Waste Kort förminskning

ꟷ Specialdel, ej typgodkänd
ꟷ Ej lämplig för regnvatten
ꟷ Monteras invändigt i röret
ꟷ Endast för vertikal montering

Uponor Soil&Waste Kort förminskning

1057724

Uponor Soil&Waste Kort förminskning 75-50

RSK no.2318477
Antal [-]34
Antal 2 [-]1632
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1057725

Uponor Soil&Waste Kort förminskning 110-50

RSK no.2318478
Antal [-]15
Antal 2 [-]720
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1057726

Uponor Soil&Waste Kort förminskning 110-75

RSK no.2318479
Antal [-]15
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]