Uponor

Uponor Soil&Waste Kort förminskning

Förminskningsrör som monteras på muff. Används för dimensionsförändring
- Endast för vertikal montering
- Specialdel, ej typgodkänd
- Ej lämplig för regnvatten

Uponor Soil&Waste Kort förminskning

Uponor Soil&Waste Kort förminskning 110-50
Uponor Soil&Waste Kort förminskning 110-75