Uponor

Uponor Soil&Waste Kort förminskning

ꟷ För muff
ꟷ Specialdel, ej typgodkänd
ꟷ Ej lämplig för regnvatten
ꟷ Endast för vertikal montering

Uponor Soil&Waste Kort förminskning

1051277

Uponor Soil&Waste Kort förminskning 110-50

RSK no.2318461
Antal [-]20
Antal 2 [-]480
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1051279

Uponor Soil&Waste Kort förminskning 110-75

RSK no.2318462
Antal [-]20
Antal 2 [-]480
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]