Uponor

Uponor Soil&Waste Mengering

- Används vid övergång till gjutjärnsrör

Uponor Soil&Waste Mengering

Uponor Soil&Waste Mengering 75/70 (68X10)
Uponor Soil&Waste Mengering 110/100