Uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS Rak-skarvsats

ꟷ Rakt skarvset för anslutning av kulvertrör
ꟷ Rörstycke med två krympmanschetter
ꟷ S3-komponenter för kabelskarv
ꟷ Trafikbelastning 60 ton

Uponor Ecoflex Supra PLUS Rak-skarvsats

1092257

Uponor Ecoflex Supra PLUS Rak-skarvsats 68+90

RSK no.2407790
Antal [-]1
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]95
L [m]
s [mm]
1092258

Uponor Ecoflex Supra PLUS Rak-skarvsats 140

RSK no.2407791
Antal [-]1
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]175
L [m]
s [mm]
1092259

Uponor Ecoflex Supra PLUS Rak-skarvsats 175+200

RSK no.2407792
Antal [-]1
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]218
L [m]
s [mm]