Uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS Rak-skarvsats

ꟷ Rakt skarvset för anslutning av kulvertrör
ꟷ Rörstycke med två krympmanschetter
ꟷ S3-komponenter för kabelskarv
ꟷ Trafikbelastning 60 ton

Uponor Ecoflex Supra PLUS Rak-skarvsats

1092257 / 2407790

Uponor Ecoflex Supra PLUS Rak-skarvsats 68+90

Antal1
Antal 2
Enhetst
d [mm]
di [mm]95
L [m]