Uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-skarvsats

T-skarvsats för kulvertrör och värmekabel
- Delbar med isolering och förminskningsset
- Trafikbelastning 60 ton

Innehåll: T-skarvsats för mantelrör
Elskarvsats S2 (Uponor nr 1042311) för T-skarvning av värmekabel

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-skarvsats

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-skarvsats 140/90/68
Uponor Ecoflex Supra PLUS T-skarvsats 200/175/140