Uponor

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

ꟷ Värme och Kyla
ꟷ Två mediarör PE-Xa med syrediffusionstätning, SDR 11
ꟷ Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 80 °C enligt EN 15632 (momentant maximalt 95 °C)
ꟷ Drifttryck maximalt 6 bar / 95°C
ꟷ Färgad centrumprofil för att åtskilja tillopp och retur
ꟷ VIP + PEX-skum, HDPE-hölje

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

1118580

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x25x2,3/140

RSK no.2266367
Antal [-]200
Antal 2 [-]
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1118581

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x32x2,9/140

RSK no.2266368
Antal [-]200
Antal 2 [-]
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1118582

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x40x3,7 /175

RSK no.2266369
Antal [-]200
Antal 2 [-]
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1118583

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x50x4,6/175

RSK no.2266370
Antal [-]200
Antal 2 [-]
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1118584

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x63x5,8/200

RSK no.2266371
Antal [-]100
Antal 2 [-]
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1118585

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x75x6,8/250

RSK no.2266372
Antal [-]100
Antal 2 [-]
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]