Uponor

Uponor Ecoflex Thermo Twin

ꟷ Värme och kyla
ꟷ Två mediarör PE-Xa med syrediffusionstätning
ꟷ Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 80 °C enligt EN 15632 (momentant maximalt 95 °C)
ꟷ Drifttryck maximalt 6 bar
ꟷ Färgad centrumprofil för att åtskilja tillopp och retur
ꟷ PEX-skum, HDPE-hölje

Uponor Ecoflex Thermo Twin

1018134 / 2190561

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3/175

Antal200
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018135 / 2190562

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x32x2,9/175

Antal200
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018136 / 2190563

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x40x3,7 /175

Antal200
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018137 / 2190413

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200

Antal100
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018138 / 2190424

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x63x5,8/200

Antal100
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]