Uponor

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

ꟷ Värme och kyla
ꟷ Två mediarör PE-Xa med syrediffusionstätning
ꟷ Två installations-/kabelskyddsrör
ꟷ Kontinuerlig drifttemperatur maximalt 80 °C enligt EN 15632 (momentant maximalt 95 °C)
ꟷ Drifttryck maximalt 6 bar
ꟷ Färgad centrumprofil för att åtskilja tillopp och retur
ꟷ PEX-skum, HDPE-hölje

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

1093894

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

RSK no.2266306
Antal [-]200
Antal 2 [-]
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1093895

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

RSK no.2266307
Antal [-]200
Antal 2 [-]
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]