Uponor

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

Förisolerat kulvertrör med två mediarör (PE-Xa) med syrediffusionstätning, samt två kabelskyddsrör
- Färgad centrumprofil för att åtskilja tillopp och retur

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140
Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175