Uponor

Uponor Ecoflex Kopplingsbrunn

ꟷ Brunn för anslutning av kulvertrör
ꟷ PE-stomme med isolering och förminskningsset
ꟷ T-modell med 6 anslutningar, X-modell med 8 anslutningar
ꟷ Trafikbelastning på 500 kg, högre belastning med speciell betongkonstruktion möjlig

Uponor Ecoflex Kopplingsbrunn

1018326

Uponor Ecoflex Kopplingsbrunn 6x140/145/175/200

RSK no.2190554
Antal [-]3
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]1000
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018327

Uponor Ecoflex Kopplingsbrunn 8x140/145/175/200

RSK no.2190553
Antal [-]3
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]1000
di [mm]
L [m]
s [mm]