Uponor

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats

ꟷ Rakt set för anslutning av kulvertrör
ꟷ Kan även användas som väggenomföring
ꟷ Rörstycke med två krympmanschetter
ꟷ Trafikbelastning 60 ton

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats

1090230

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats 68+90

RSK no.2282497
Antal [-]1
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]68+90
L [m]
s [mm]
1090231

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats 140

RSK no.2282498
Antal [-]1
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]140+145
L [m]
s [mm]
1084574

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats 175+200

RSK no.2282468
Antal [-]1
Antal 2 [-]10
Enhetst
d [mm]
di [mm]175+200
L [m]
s [mm]
1083872

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats 250

RSK no.2282467
Antal [-]1
Antal 2 [-]9
Enhetst
d [mm]
di [mm]250
L [m]
s [mm]