Uponor

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats

ꟷ Rakt set för anslutning av kulvertrör
ꟷ Kan även användas som väggenomföring
ꟷ Rörstycke med två krympmanschetter
ꟷ Trafikbelastning 60 ton

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats

1090231 / 2282498

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats 140

Antal1
Antal 2
Enhetst
d [mm]
di [mm]140+145
L [m]
1083872 / 2282467

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats 250

Antal1
Antal 29
Enhetst
d [mm]
di [mm]250
L [m]
1084574 / 2282468

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats 175+200

Antal1
Antal 210
Enhetst
d [mm]
di [mm]175+200
L [m]