Uponor

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats

Rak mantelskarvsats för anslutning av kulvertrör
- Rörstycke med två krympmanschetter
- Trafikbelastning 60 ton
- Kan även användas som väggenomföring

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats

Uponor Ecoflex Mantelskarvsats 140
Uponor Ecoflex Mantelskarvsats 250
Uponor Ecoflex Mantelskarvsats 175+200