Uponor

Uponor Ecoflex Vinkel-skarvsats

Vinkelskarvsats för anslutning av kulvertrör
- Delbar för enkel montering, med isolering och förminskningsset
- Trafikbelastning 60 ton

Uponor Ecoflex Vinkel-skarvsats

Uponor Ecoflex Vinkel-skarvsats 200/175/140