Uponor

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

ꟷ Värme och Kyla
ꟷ Två mediarör PE-Xa med syrediffusionstätning, SDR 11
ꟷ Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 80 °C enligt EN 15632 (momentant maximalt 95 °C)
ꟷ Drifttryck maximalt 6 bar / 95°C
ꟷ Färgad centrumprofil för att åtskilja tillopp och retur
ꟷ VIP + PEX-skum, HDPE-hölje

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

1118580 / 2266367

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x25x2,3/140

Antal200
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
1118581 / 2266368

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x32x2,9/140

Antal200
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
1118582 / 2266369

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x40x3,7 /175

Antal200
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
1118583 / 2266370

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x50x4,6/175

Antal200
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
1118584 / 2266371

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x63x5,8/200

Antal100
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]
1118585 / 2266372

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x75x6,8/250

Antal100
Antal 2
Enhetm
d [mm]
di [mm]
L [m]