Uponor

Uponor RS Distansmodul

ꟷ Distans för anslutning av RS basdelar med samma dimensioner, t.ex. för att skapa T-fördelare eller fördelningsrör
ꟷ Med avgränsad midja för fixreing
ꟷ För passage under stråk

Uponor RS Distansmodul

1046477

Uponor RS Distansmodul RS2-RS2 l=130mm

RSK no.1877796
Antal [-]1
Antal 2 [-]240
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1046478

Uponor RS Distansmodul RS3-RS3 l=210mm

RSK no.1877797
Antal [-]1
Antal 2 [-]96
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]