Uponor

Uponor RS Låssprint

ꟷ Reservdel, låssprinten medföljer till RS moduler
ꟷ För att låsa RS-insatsen mot RS-modul

Uponor RS Låssprint

1042921

Uponor RS Låssprint RS2 black

RSK no.1877271
Antal [-]10
Antal 2 [-]5000
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1042922

Uponor RS Låssprint RS3 grey

RSK no.1877272
Antal [-]10
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]