Uponor

Uponor MLC Provtryckningspropp

ꟷ Återanvändbar plugg för tryckprovning av installationer
ꟷ Skruvas in i avfasat rör
ꟷ Efter avslutat tryckprov, lossa pluggen från röret och kapa röret till önskad längd (min. pluggens längd + 1,5 mm)

Uponor MLC Provtryckningspropp

1013756

Uponor MLC Provtryckningspropp 16

RSK no.1873396
Antal [-]20
Antal 2 [-]7680
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013760

Uponor MLC Provtryckningspropp 20

RSK no.1873397
Antal [-]20
Antal 2 [-]3840
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013762

Uponor MLC Provtryckningspropp 25

RSK no.1873398
Antal [-]10
Antal 2 [-]3840
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013764

Uponor MLC Provtryckningspropp 32

RSK no.1880294
Antal [-]10
Antal 2 [-]3840
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013765

Uponor MLC Provtryckningspropp 40

RSK no.1880295
Antal [-]5
Antal 2 [-]960
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]