Uponor

Uponor MLC Provtryckningspropp

ꟷ Återanvändbar plugg för tryckprovning av installationer
ꟷ Skruvas in i avfasat rör
ꟷ Efter avslutat tryckprov, lossa pluggen från röret och kapa röret till önskad längd (min. pluggens längd + 1,5 mm)

Uponor MLC Provtryckningspropp

1013756 / 1873396

Uponor MLC Provtryckningspropp 16

Antal20
Antal 27680
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013760 / 1873397

Uponor MLC Provtryckningspropp 20

Antal20
Antal 23840
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013762 / 1873398

Uponor MLC Provtryckningspropp 25

Antal10
Antal 23840
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013764 / 1880294

Uponor MLC Provtryckningspropp 32

Antal10
Antal 23840
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013765 / 1880295

Uponor MLC Provtryckningspropp 40

Antal5
Antal 2960
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]