Uponor

Uponor Teck Skyddsrör med isolering black

ꟷ Med 20 mm isolererng, lambda värde 0,04 W/mK

Uponor Teck Skyddsrör med isolering black

1030182

Uponor Teck Skyddsrör med isolering black 54/48 97x20 50m

RSK no.2417071
Antal [-]50
Antal 2 [-]150
Enhetm
d [mm]54/48
di [mm]
L [m]50
s [mm]