Uponor

Uponor Aqua PLUS Dräneringsdörr

ꟷ Dräneringsdörr för takmonterade fördelarskåp

Uponor Aqua PLUS Dräneringsdörr

1088756

Uponor Aqua PLUS Dräneringsdörr A, 320x280mm

RSK no.2054527
Antal [-]1
Antal 2 [-]118
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088764

Uponor Aqua PLUS Dräneringsdörr B, 520x430mm

RSK no.2054535
Antal [-]1
Antal 2 [-]78
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088772

Uponor Aqua PLUS Dräneringsdörr C, 720x430mm

RSK no.2054542
Antal [-]1
Antal 2 [-]56
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]