Uponor

Uponor Aqua PLUS Dräneringsdörr

- Dräneringsdörr för takmonterade fördelarskåp

Uponor Aqua PLUS Dräneringsdörr

Uponor Aqua PLUS Dräneringsdörr A, 320x280mm
Uponor Aqua PLUS Dräneringsdörr B, 520x430mm
Uponor Aqua PLUS Dräneringsdörr C, 720x430mm