Uponor

Uponor Aqua PLUS Skyddsrörsparaply

Skydd mot att läckage från fördelare rinner ner i skyddsrör
- Måste monteras innan röret ansluts till fördelaren

Uponor Aqua PLUS Skyddsrörsparaply

Uponor Aqua PLUS Skyddsrörsparaply 40mm
Uponor Aqua PLUS Skyddsrörsparaply 60mm