Uponor

Uponor Smart Radi Bockstöd för radiator

ꟷ Av vit polypropylen
ꟷ För golvgenomföringar till radiatorer med PEX och MLC-rör i dimension 16 mm
ꟷ Delbar, för skyddsrör 25/20 mm
ꟷ Min. c/c 40 mm, inklusive 5 mm distansbitar

Uponor Smart Radi Bockstöd för radiator

1009008 / 1870155

Uponor Smart Radi Bockstöd för radiator 25/20mm

Antal10
Antal 2750
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]