Uponor

Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB

ꟷ För rör med skyddsrör 25/20
ꟷ Min 70 mm vägg
ꟷ Min C/C 40 mm

Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB

1091334 / 2054713

Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB 25/20

Antal10
Antal 2100
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]