Uponor

Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB

Väggbockfixtur för att bocka Rör-i-Rör (RiR) ut ur vägg för att koppla blandare med mera
- Min 70 mm vägg
- Min c/c 40 mm

Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB

Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB 25/20