Uponor

Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB

ꟷ För rör med skyddsrör 25/20
ꟷ Min 70 mm vägg
ꟷ Min C/C 40 mm

Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB

1091334

Uponor Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur WB 25/20

RSK no.2054713
Antal [-]1
Antal 2 [-]100
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]