Uponor

Uponor Vario B By-Pass WGF

Bypassens uppgift är att se till att pumpen alltid har ett minimiflöde
- Flöde 90 l/h

Uponor Vario B By-Pass WGF

Uponor Vario B By-Pass WGF S ,G1/2