Uponor

Uponor Vario B Fördelare WGF

Fördelare som kan sammankopplas till högst 14 slingor
- Levereras i par med tillopps- och returfördelare. Injustering av slingorna görs på returfördelaren (Ingen manuell injustering tillsammans med Uponor Smatrix reglersystem)

Uponor Vario B Fördelare WGF

Uponor Vario B Fördelare WGF 2X
Uponor Vario B Fördelare WGF 3X
Uponor Vario B Fördelare WGF 4X