Uponor

Uponor Vario Regler och styrventil

ꟷ Reglerventil (vit ratt för tilloppsledningen) och styrventil (svart ratt för returledningen)
ꟷ Anpassade till Uponor Vario PLUS Fördelare
ꟷ Handratten på styrventilen kan ersättas med Uponor Vario PLUS Styrdon för elektronisk zonreglering

Uponor Vario Regler och styrventil

1005100

Uponor Vario Regler och styrventil G1 - Rp1

RSK no.2987830
Antal [-]1
Antal 2 [-]10
Enhetset
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]