Uponor

Uponor Vario PLUS Fördelare Eurocone

Fördelare som passar alla våra golvvärmerör inkl. kompositrör, levereras i par med tillopps- och returfördelare. Obs! Kopplingsset beställs separat, se Uponor Vario Kopplingsset.
- Injustering av slingorna görs på tilloppsfördelaren (ingen manuell injustering tillsammans med Uponor Smatrix reglersystem)
- Handrattarna på returfördelaren kan ersättas med Uponor Vario PLUS Styrdon

Uponor Vario PLUS Fördelare Eurocone

Uponor Vario PLUS Fördelare Eurocone LS 1X 3/4 Euro
Uponor Vario PLUS Fördelare Eurocone LS 3X 3/4 Euro
Uponor Vario PLUS Fördelare Eurocone LS 4X 3/4 Euro
Uponor Vario PLUS Fördelare Eurocone LS 6X 3/4 Euro