Uponor

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar

Två modeller; Fix Rörhållarskena med eller utan hullingar. Skenan med
hullingar används vid montage på isolering.
- c/c 100 mm mellan rörhållare, materialåtgång 1-2 st/m²

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins
Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar 17-20mm c/c100mm 0,6m without pins