Uponor

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar

ꟷ Rörhållarskena för rör 17-20 mm
ꟷ Två modeller: med eller utan hullingar
ꟷ C/C 100 mm mellan rörhållare
ꟷ Materialåtgång 1-2 st/m²

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar

1034371

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins

RSK no.2418539
Antal [-]100
Antal 2 [-]700
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1009135

Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar 17-20mm c/c100mm 0,6m without pins

RSK no.2418540
Antal [-]100
Antal 2 [-]700
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]