Uponor

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar

ꟷ Rörhållarskena för rör 17-20 mm
ꟷ Två modeller: med eller utan hullingar
ꟷ C/C 100 mm mellan rörhållare
ꟷ Materialåtgång 1-2 st/m²

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar

1034371 / 2418539

Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins

Antal100
Antal 2700
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1009135 / 2418540

Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar 17-20mm c/c100mm 0,6m without pins

Antal100
Antal 2700
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]