Uponor

Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar

ꟷ Rörhållarskena för 12 mm rör
ꟷ C/C 62,5 mm mellan rörhållare
ꟷ Materialåtgång ca 6 st/m²

Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar

1034367

Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar 12mm c/c62,5mm 0,5m

RSK no.2418587
Antal [-]100
Antal 2 [-]3000
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]