Uponor

Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar

Fix Rörhållarskena utan hullingar
- c/c 62,5 mm mellan rörhållare, materialåtgång ca 6 st/m²

Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar

Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar 12mm c/c62,5mm 0,5m