Uponor

Uponor Multi Golvvärmeplåt AL

ꟷ Golvvärmeplåt av aluminium
ꟷ För användning i Uponor-system med rördimension 20 mm och c/c 300 mm
ꟷ Materialåtgång ca 2,5 st/m²

Uponor Multi Golvvärmeplåt AL

1009132

Uponor Multi Golvvärmeplåt AL 20mm 1150x280x0,55mm

RSK no.2418571
Antal [-]40
Antal 2 [-]280
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]