Uponor

Uponor Fluvia T Pump Grundfos Push-12

ꟷ Pump Grundfos Comfort 15-14 B, passande till alla tidigare versioner av Push-12. I samtliga fall används befintligt pumphus. Drivsidan från denna pump används även vid utbyte av äldre shuntgruppers drivsidor.

ꟷ Push 10 med Grundfos UP 15/13B
ꟷ Push 10 med pump typ Vortex BW 152 R (Blå och svart)
ꟷ Push 1 med pump typ Laing (Röd och svart)

Uponor Fluvia T Pump Grundfos Push-12

1095132 / 2988791

Uponor Fluvia T Pump Grundfos Push-12

Antal1
Antal 220
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]