Uponor

Uponor Fluvia T Pump Grundfos Push-12

Pump Grundfos Comfort 15-14 B, passande till alla tidigare versioner av Push-12. I samtliga fall används befintligt pumphus. Drivsidan från denna pump används även vid utbyte av äldre shuntgruppers drivsidor.

- Push 10 med Grundfos UP 15/13B
- Push 10 med pump typ Vortex BW 152 R (Blå och svart)
- Push 1 med pump typ Laing (Röd och svart)

Uponor Fluvia T Pump Grundfos Push-12

Uponor Fluvia T Pump Grundfos Push-12