Uponor

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-23-B-W

ꟷ Shuntgrupp för begränsning av framledningstemperatur
ꟷ Pump: Wilo Yonos Para 1-6-130, 230V EEI ≤ 0,2
ꟷ Anslutning primärt: Inv ¾, Max 80°C
ꟷ Anslutning sekundärt Utv 1, Max 55°C
ꟷ Ventiler: Tillopp KVS=1,2, Retur KVS=2,7
ꟷ Termostat med kapillärrör: M28, 20-55°C
ꟷ Tryckklass: 6 bar
ꟷ Max yta: Vid 50W/m² ca 175 m²

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-23-B-W

1078304 / 5363708

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-23-B-W

Antal1
Antal 255
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]