Uponor

Uponor Fluvia Wilo Yonos Para pump

ꟷ Uponor SPI Fluvia Yonos Para pump 15/6 G1 130 mm
ꟷ Reservdelspump för Push 23 och MPG 10 (passar även till Push 15/22)

Uponor Fluvia Wilo Yonos Para pump

1059854

Uponor Fluvia Wilo Yonos Para pump RS15/6 G1 130mm

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]