Uponor

Uponor Vario Fördelarskåp Push-12

Fördelarskåp för pumpgrupp Push-12, för en eller två golvvärmeslingor
- Levereras med läckageindikering och rörgenomföringar för golvvärmerör och matarledningar

Uponor Vario Fördelarskåp Push-12

Uponor Vario Fördelarskåp Push-12