Uponor

Uponor Comfort Pipe

Comfort Pipe golvvärmerör för vårt lågbyggande golvvärmesystem i dimension 12. För Uponor Fix 12 och Siccus 12

Materialåtgång - Dim 12: ca 8,2m/m² vid c/c 125 mm

Uponor Comfort Pipe

Uponor Comfort Pipe 12x1,7 60m
Uponor Comfort Pipe 12x1,7 120m
Uponor Comfort Pipe 12x1,7 240m