Uponor

Uponor Smatrix Base Reglercentral Pulse X-245 BUS 6X

Reglercentralen är hjärtat i det trådburna reglersystemet med autobalansering, kan kopplas till sex styckenrumstermostater och åtta stycken styrdon. Behövs ytterligare termostater och styrdon utökas centralen med Kopplingsmodul M-242 BUS 6X.

- Kompatibel med alla Smatrix Base trådbundna termostater
- Skyddsklass: Klass II IP20

Uponor Smatrix Base Reglercentral Pulse X-245 BUS 6X

Uponor Smatrix Base Reglercentral Pulse X-245 BUS 6X