Uponor

Uponor Smatrix Wave Reglercentral Pulse X-265 6X

Reglercentralen är hjärtat i det trådlösa reglersystemet med autobalansering, kan kopplas till sex stycken rumstermostater och åtta stycken styrdon. Behövs ytterligare termostater och styrdon utökas centralen med Kopplingsmodul M-262 6X.

Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Wave reglercentral Pulse X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave antenn Pulse A-265
- Instruktioner, säkerhetsanvisningar, monteringsmaterial

Uponor Smatrix Wave Reglercentral Pulse X-265 6X

Uponor Smatrix Wave Reglercentral Pulse X-265 6X