Uponor

Uponor Multi Golvvärmeplåt

ꟷ Golvvärmeplåt av aluminium för användning på Uponor golvvärmespånskiva 17 mm
ꟷ Knäckanvisningar för enkel delning
ꟷ Materialåtgång 3,6 st/m²

Uponor Multi Golvvärmeplåt

1085592 / 2988845

Uponor Multi Golvvärmeplåt 17mm 1152X185X0,45MM

Antal60
Antal 2480
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]