Uponor

Uponor Ventilation Ändlock isolerad

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk
ꟷ Alla kopplingar levereras med nödvändigt antal fästen

Uponor Ventilation Ändlock isolerad

1068092

Uponor Ventilation Ändlock isolerad 100mm

Antal1
Antal 210
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068093

Uponor Ventilation Ändlock isolerad 125mm

Antal1
Antal 26
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068094

Uponor Ventilation Ändlock isolerad 160/125mm

Antal1
Antal 210
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]