Uponor

Uponor Ventilation Böj isolerad

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackad i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk
ꟷ Alla kopplingar levereras med nödvändigt antal fästen

Uponor Ventilation Böj isolerad

1068078

Uponor Ventilation Böj isolerad 100 X 90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]10
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068079

Uponor Ventilation Böj isolerad 125 X 90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]7
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068080

Uponor Ventilation Böj isolerad 160 X 90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]8
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068077

Uponor Ventilation Böj isolerad 200 X 90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]6
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]