Uponor

Uponor Ventilation Böj isolerad

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackad i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk
ꟷ Alla kopplingar levereras med nödvändigt antal fästen

Uponor Ventilation Böj isolerad

1068078

Uponor Ventilation Böj isolerad 100 X 90�

Antal1
Antal 210
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068079

Uponor Ventilation Böj isolerad 125 X 90�

Antal1
Antal 27
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068080

Uponor Ventilation Böj isolerad 160 X 90�

Antal1
Antal 28
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068077

Uponor Ventilation Böj isolerad 200 X 90�

Antal1
Antal 26
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]