Uponor

Uponor Ventilation Böj isolerad

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackad i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk
ꟷ Alla kopplingar levereras med nödvändigt antal fästen

Uponor Ventilation Böj isolerad

1068082

Uponor Ventilation Böj isolerad 100 X 45�

Antal1
Antal 210
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068083

Uponor Ventilation Böj isolerad 125 X 45�

Antal1
Antal 26
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068084

Uponor Ventilation Böj isolerad 160 X 45

Antal1
Antal 26
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068081

Uponor Ventilation Böj isolerad 200 X 45�

Antal1
Antal 210
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]