Uponor

Uponor Ventilation Grenrör isolerad

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackad i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk
ꟷ Alla kopplingar levereras med nödvändigt antal fästen

Uponor Ventilation Grenrör isolerad

1068085

Uponor Ventilation Grenrör isolerad 100/100X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]8
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068086

Uponor Ventilation Grenrör isolerad 125/125X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]10
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068087

Uponor Ventilation Grenrör isolerad 160/125X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]10
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068088

Uponor Ventilation Grenrör isolerad 160/160X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]10
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068089

Uponor Ventilation Grenrör isolerad 125/100X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]8
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068090

Uponor Ventilation Grenrör isolerad 160/100X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]10
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068091

Uponor Ventilation Grenrör isolerad 200/160X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]5
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]