Uponor

Uponor Ventilation Reduktion isolerad

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk
ꟷ Alla kopplingar levereras med nödvändigt antal fästen

Uponor Ventilation Reduktion isolerad

1068095

Uponor Ventilation Reduktion isolerad 125-100mm

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]10
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068096

Uponor Ventilation Reduktion isolerad 160-125mm

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]8
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068097

Uponor Ventilation Reduktion isolerad 200-160mm

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]8
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]