Uponor

Uponor Ventilation Ändlock

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackad i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk

Uponor Ventilation Ändlock

1068067

Uponor Ventilation Ändlock 100mm

Antal1
Antal 220
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068068

Uponor Ventilation Ändlock 125mm

Antal1
Antal 240
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068069

Uponor Ventilation Ändlock 160/125mm

Antal1
Antal 230
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]